2022

Informed consent Beugelbehandeling
Het doel van een beugelbehandeling is een betere functie en esthetiek van het gebit te bereiken. Een recht gebit vergemakkelijkt het schoonhouden van de tanden en draagt bij aan meer zelfvertrouwen. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan een orthodontische behandeling, deze worden onder andere in dit document besproken.

 

Uitleg en offerte
Voorafgaand aan iedere orthodontische behandeling wordt u duidelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. U krijgt een offerte mee bij het bespreken van het behandelplan, deze wordt na ondertekening toegevoegd aan het patiëntendossier. U wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven. De voor een orthodontische behandeling geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Afspraken buiten schooltijden
Wij maken u erop attent dat het niet altijd mogelijk is de behandelingen buiten schooltijden te laten plaatsvinden. Omdat de meeste patiënten schoolgaande jeugd betreft, zal de behandeling geregeld onder schooltijd moeten plaats vinden. Met name de lange behandelingen (plaatsen en uitnemen van de beugel) zullen in de ochtend plaatsvinden. De maandelijkse controles vinden plaats in de middag. We proberen met de wensen van iedereen rekening te houden, maar dat zal niet altijd lukken.

 

Verhindering en niet nagekomen afspraken               
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur maar bij voorkeur minimaal 48 uur van tevoren telefonisch te melden. Vergeet u een afspraak of zegt u deze niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

 

Pijnklachten, reparatie en losse onderdelen
Wanneer u een pijnklacht heeft,  problemen met de beugel of kapotte onderdelen wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem direct contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, krijgt u via het antwoordapparaat nadere instructies.

 

Mondhygiëne
Een goede mondhygiëne is erg belangrijk, vooral met een beugel.  Slotjes/brackets, draden, banden, het zijn allemaal dingen in de mond waar snel voedselresten achter blijven hangen en die zeker ook het poetsen lastig maken. Bij het plaatsen van de beugel geven wij altijd een uitgebreide poetsinstructie en instructie voor het gebruik van ragers. Indien er tijdens de behandeling toch blijkt dat de mondhygiëne onvoldoende is, kan er opnieuw een poetsinstructie gegeven worden die in rekening gebracht wordt.

 

Wortelresorptie
Ten gevolge van een beugelbehandeling kunnen de tandwortels wat stomper of korter worden. Dit heet wortelresorptie en komt ook voor bij mensen die geen beugel hebben gehad. Het komt wel vaker voor bij tanden die ooit los hebben gezeten door een slag of stoot en bij beugelbehandelingen waarbij veel tandverplaatsing nodig is.

Vermijd nagelbijten en tongpersen; hierbij komt het veel vaker voor, zeker in combinatie met een slotjesbeugel. In die gevallen is de kans ook groter dat er veel meer wortel verdwijnt. Echter, zelfs in dat geval is het niet zo dat een tand per definitie los gaat zitten dan wel verloren gaat.

 

Relapse
Tanden hebben na een orthodontische behandeling de neiging weer te verplaatsen onder invloed van lip- of tongdruk. Dit noemen we relapse. Om dit tegen te gaan zal na het beëindigen van de beugelbehandeling spalkdraadjes achter de voortanden en/of retentiebeugels worden gemaakt. Draag de retentiebeugels goed. Het advies is om de spalkjes levenslang te laten zitten. Dit vergt wel onderhoud, maar dit is na de investering van beugelbehandeling wel te overzien.

 

Gipsmodellen
Aan het eind van de behandeling krijgt u de gipsmodellen mee. Het is belangrijk deze modellen minimaal 10 jaar te bewaren i.v.m eventuele veranderingen in de tandstand.

 

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Ook als deze tijdens de behandeltijd veranderen.

 

BSN controle
Wij zijn een ISO gecertificeerd bedrijf en daarin zijn we verplicht de identiteit van de patiënt te controleren. Wilt u bij de eerste afspraak identificatie meenemen, zodat wij een BSN controle kunnen uitvoeren.

 

Betalingen en kopienota’s
De facturering wordt in onze praktijk verzorgd door Infomedics. Wij zullen de nota’s digitaal versturen, hiervoor gebruiken we het door u opgegeven emailadres en mobiele nummer. Voor vragen betreffende uw factuur kunt u bij ons of bij infomedics terecht. www.infomedics.nl

 

Nieuwsbrief
Door het tekenen van dit informed consent geeft u toestemming dat wij u maximaal 4 maal per jaar een nieuwsbrief sturen, wij u op de hoogte houden van relevante informatie en om de gemaakte afspraken per email te bevestigen.

 

Openingstijden

Maandag            8.30 tot 12.30 uur  –  13.15 tot 17.00 uur.

Dinsdag              8.30 tot 12.30 uur  –  13.15 tot 17.00 uur.

Woensdag          8.30 tot 12.30 uur  –  13.15 tot 17.00 uur.

Donderdag         8.30 tot 12.30 uur  –  13.15 tot 17.00 uur                                18.00 tot 20.00 uur

Vrijdag                 8.30 tot 10.00 uur

 

Parkeren
Wij verzoeken u, indien mogelijk, op ons eigen terrein te parkeren. Achter de praktijk is een parkeerplaats met aan de linkerkant parkeervakken. Graag alleen op de parkeervakken parkeren.

Delen gegevens:
Wij delen de gegevens van de orthodontische behandeling met de tandarts, kaakchirurg, logopedist en specialist. Indien u dit niet wenst dan graag doorgeven aan de baliemederwerker.


Voorwaarden/kostenoverzicht
Deze voorwaarden en het kostenoverzicht maken deel uit van de behandeling van Orthodontiepraktijk Putten. Het kostenoverzicht en deze voorwaarden worden digitaal ondertekend bij de balie, voordat de eerste behandeling gaat plaatsvinden.

 

Tot slot; bij het plaatsen van beugels geven wij instructies om de behandeling zo vlot en zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Volg deze op zodat er zo min mogelijk kans is op bovenstaande risico’s. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met als doel: een mooie glimlach!

Wil je een afspraak maken?

Vul in onderstaand formulier de gegevens van de aan te melden patiënt in en wij nemen contact op.