Beugelsoorten

Tijdig afleren van afwijkende mondgewoontes

21 oktober 2021

Roots Webdesign

Het tijdig afleren van afwijkende mondgewoontes bij kinderen is belangrijk

Het tijdig afleren van afwijkende mondgewoontes bij kinderen is belangrijk voor een goede functie van het gebit. De mondtrainer is een middel om afwijkende mondgewoontes af te leren. Dit is een soort bitje dat tong en lippen van de tanden afhoudt. Ze zijn op de markt onder bijvoorbeeld de merknaam Myobrace en trainer 4 kids.

Juiste begeleiding door logopedist
Steeds meer tandartsen gebruiken mondtrainers als vervanging van een orthodontische behandeling of als voorbereiding op een orthodontisch traject. De Nederlandse Vereniging van
Orthodontisten (NVvO) is van mening dat een mondtrainer niet als beugel kan worden beschouwd. Het is een hulpmiddel bij het afleren van gewoontes. De aangewezen persoon om
de patiënt te begeleiden bij het afleren van de foute mondgewoontes is de logopedist.Indien de trainer wordt voorgeschreven zonder begeleiding van de logopedist, dan kunt u hier niet het gewenste resultaat van verwachten.

Kosten mondtrainer worden van het budget gehaald voor een latere beugelbehandeling
Tevens moet u zich realiseren dat de kosten van een mondtrainer van het budget wordt gehaald voor een latere beugelbehandeling. U krijgt dus later minder vergoed bij een beugelbehandeling en zal meer zelf moeten bijdragen. Uiteraard houden orthodontisten rekening met de invloed van de lippen en de tong op de stand van de tanden. Daarnaast
kijkt de orthodontist ook naar afwijkende mondgewoontes en als deze aanwezig zijn, zal de orthodontist verwijzen naar een logopedist. De logopedist gaat samen met de patiënt door
middel van oefeningen aan de slag om mondgewoontes om te buigen naar een betere functie. Concluderend raadt de NVvO de ouders van kinderen met afwijkende mondgewoontes aan, om een mondtrainer alleen te overwegen op advies van een logopedist en onder begeleiding van een logopedist.

(bron NVvO)