Beugelsoorten

Vragenronde met de logopedist

8 december 2021

Roots Webdesign

Alma
Alma Jansen-Boldewijn
Logopedist vanaf 1993

Logopediepraktijk Bijsteren
Jan Nijenhuisstraat 195 te Putten

Logopediepraktijk De Wending
Papiermakerstraat 28 te Putten

tel.nr.:06-36392924

Wat doet een logopedist

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, oren, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en de mondspierfunctie, worden door de logopedist behandeld, zo nodig in samenwerking met andere disciplines.

Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Het hebben van een goede spierfunctie maakt dat wij zonder pijn en met de juiste bewegingen van lippen, tong en kaak kunnen spreken, eten en drinken en dat de orofaciale ontwikkeling juist verloopt.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak, en gehoor.
Het één beïnvloedt het ander. Bijvoorbeeld: als je niet goed hoort, kan je ook niet goed leren spreken en als je niet goed ademt krijg je stemklachten en als je een zeer zwakke tongmotoriek hebt kan je niet goed slikken.

Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen.

Wat wordt er o.a. behandeld

Duim/vinger/speenzuigen/overmatig kokhalzen/mondademen/afwijkend slikken/afwijkende tongligging in rust/foutieve lipgewoonten/nagelbijten/tandenknarsen/kaakklemmen

Wist je al van jongs af aan dat je als logopedist aan de slag wilde gaan?

Ik wilde verloskundige, arts of leerkracht worden. Logopedie kwam op mijn pad omdat een tante van mij daarvoor enthousiasmeerde. Ik kende het vak daarvoor niet goed. Het vak kent veel facetten die goed bij mij passen: veel verantwoordelijkheid hebben, zelfstandig kunnen werken, pedagogisch bezig zijn, medisch werken, gesprekken voeren die dichtbij de psyche van een mens komen, coachen, analyseren en verslaglegging doen. Later ben ik alsnog leerkracht geworden en zelfs docent Nederlands. Nu begeleid ik studenten logopedie, naast het werken in de praktijk.

Wat voor studie heb je gevolgd?

Van 1989 tot en met 1993 heb ik de studie “Logopedie en foniatrie” aan de Hoge School Utrecht gevolgd.

Wat voor bijscholingen heb je gedaan?

Ik heb mij eerst een groot aantal jaren gericht op bijscholingen gericht op spraak/taalontwikkelingsproblemen (de grootste tak van de logopedie) Vanaf 2014 ben ik mij veel meer gaan richten op de medische kant van het vak. Ik school meer bij dan de richtlijn mij voorschrijft. Ik heb veel bijscholingen gedaan. Alle scholingen op het gebied van Oromyofunctionele therapie heb ik gevolgd (ik geef daar nu zelf les in).
Oromyofunctionele therapie: Dat is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond.

Daarnaast ben ik geschoold in kaakproblemen, manuele facilitatie. Dat is een methode om hypertonie/verhoogde spanning bij stempatiënten op een directe snelle en effectieve manier te verminderen van de larynx/strottenhoofd en adem/stemproblematiek. Dit zijn zaken waar ik op dit moment voor 95 % mee werk in de praktijk. Het heeft mijn voorkeur om vooral op dit vlak (het medische) te werken. De volgende scholing is gepland in januari en februari van 2021. In Nederland zijn er geen scholingen meer die voor mij interessant zijn. Ik vertrek er nu dus voor naar het buitenland.

Welke extra kwaliteiten heeft een OMF kwaliteits geregistreerd logopedist?

OMFT (oro myo functionele therapie) is een cursus in veel delen. Veel logopedisten volgen de basiscursus. Ik heb ook alle verdiepingscursussen gevolgd en heb daarna een examen gedaan. Op 14 juli 2017 ben ik officieel benoemd tot OMFT kwaliteits geregistreerd logopedist. Op dit moment zit ik in de werkgroep van 7 logopedisten die OMFT op het hoogste niveau uitvoeren. Wij hebben regelmatig werkoverleg. Daarnaast ben ik geschoold in de zaken die daaromheen een rol spelen (tongriempjes, lipbandjes, kaakproblemen, larynxproblemen, ademhalingsproblemen). Voordeel is dat je dan beter kan analyseren wat er werkelijk speelt. Je bent dan ook veel meer thuis in oorzaak en gevolg en je verstaat de taal van andere medische disciplines, tandartsen en orthodontisten.

Wat zijn de meest voorkomend afwijkingen in mondgewoontes?

Zuiggedrag, open mondgedrag, mondademen, verkeerd slikken en een afwijkende tongpositie in rust. Zaken die ik steeds meer zie zijn kaakproblemen en gevoelsproblemen in en rond de mond

Met welke instanties werk je samen?

Huisarts, tandarts,(kinder)fysiotherapeut, orthodontist, kaakchirurg, KNO-arts en soms leerkrachten.

Waaruit bestaat een intake?

Vraaggesprek over de hulpvraag, medische geschiedenis en dat wat nu speelt.

Wat vind jij het leukste aan jouw beroep?

Zelfstandig werken op hoog niveau, altijd kunnen ontwikkelen door bijscholing, elk half uur een ander mens ontmoeten en verbetering kunnen bieden.

Hoe lang is jouw wachtlijst?

Nu 5 maanden, maar dat wisselt…zeker nu corona heerst.

Na hoe lang merk je verschil bij een patiënt?

Eén maand tot 3 maanden, afhankelijk van de problematiek.

Zouden niet alle kinderen op scholen bij een logopedist langs moeten gaan?

Kinderen kunnen in groep 2 gezien worden door een GGD logopedist, als de leerkracht of ouder dat wil. Het gebeurt niet standaard. Dit is door de gemeente wegbezuinigd. Op gebied van afwijkende mondgewoonten, verwacht ik veel meer van de preventieve controle door de tandarts.

Waarom is een goede samenwerking tussen de Orthodontist en een logopedist belangrijk?

Een orthodontist kan geen blijvend resultaat bereiken als de mondspierfunctie niet juist is. Kaakoperaties bij een foute spierbalans is zelfs zeer af te raden. Logopedisten die de OMFT cursussen hebben gevolgd werken aan de oorzaak van de afwijkende gebitsvorm. Een oorzaak moet je wel (liefst eerst) wegnemen voordat je de rij tanden recht zet.

Hoe ervaar je de samenwerking tussen Orthodontiepraktijk Putten en jou?

Met Lydia de Vries en haar team werk ik werkelijk “samen”. Wij overleggen en komen samen tot het beste voor die specifieke patiënt. We houden elkaar op de hoogte van resultaten die de patiënt boekt of de problemen die de patiënt ervaart. Ik heb nog geen andere orthodontist ontmoet die op deze wijze overlegt. Lydia ziet in dat logopedie haar vak ondersteunt.